Friday, February 11, 2011

ಇಬ್ಬನಿ...

ಇಬ್ಬನಿ ಬದುಕಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಆವರಿಸಿದ ಸಂತಸವೆಂಬ ಇಬ್ಬನಿ;
ಮನಸ್ಸಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಆಸೆಯೆಂಬ ಇಬ್ಬನಿ;
ಕತ್ತಲೆ ನಡುವೆ ಬೆಳಕೆಂಬ ಇಬ್ಬನಿ;
ಕಷ್ಟವ ತೊಳೆವ ಸಂತಸವೆಂಬ ಇಬ್ಬನಿ;
ನೋವನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಲಿವೆಂಬ ಇಬ್ಬನಿ;
ಅಸುಂದರತೆಯ ತೋರೆವ ಸುಂದರತೆಯ ಇಬ್ಬನಿ;
ಮೂಡುತ್ತಿರಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಚಿಗುರೆಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಮುಂಜಾನೆಯ ಜೇಡರ ಬಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ, ಬಾರದಿರಲಿ ಕಂಬನಿ, ಮೂಡುತ್ತಿರಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಚಿಗುರೆಲೆಯ ಮೇಲೆ..........